TLAČOVÉ PODKLADY

RGB alebo CMYK?

Dva najznámejšie farebné priestory sú RGB a CMYK. Kým RGB je určené pre elektronické média, ktoré pracujú na princípe vyžarovania svetla, použitie CMYK-u je v oblasti tlačených médií, kde je farebný vnem výsledkom odrazu svetla od farebnej plochy. Na zachovanie požadovanej farebnosti pri ofsetovej tlači je nutné pracovať od začiatku s dátami v priestore CMYK. Okrem bitmapových obrázkov dbajte aj na to, aby farby zadefinované vektorovým objektom boli v CMYK-u.


Hárková montáž

Pri príprave dokumentu na hárkovú montáž by mali byť jednotlivé strany umiestnené v PDF či PostScripte. Každá strana však nemusí byť v samostatnom súbore, v jednom ich môže byť aj viac. Nezalamujte strany ako dvojstrany, pretože je potom nutné ich rozsekávať.  Ak je kresba aj v oreze, spadavka musí byť pridaná vopred.


PPI verzus DPI verzus LPI

Rozlíšenie obrazu sa udáva v dpi (dots per inch) resp. ppi (pixel per inch). Rozlíšenie určuje nie len kvalitu obrazových dát v počítači (ppi) ale aj kvalitu osvitovej jednotky (dpi). Určuje koľko obrazových bodov/pixelov  tvorí daný obraz na jednom palci (1 inch=2,54 com) Osvitová jednotka pomocou týchto miniatúrnych bodov vykresľuje jednotlivé väčšie body tlačového rastra. Čím vyššie je dpi tým jemnejší raster je možné vykresliť. Jednotlivé rastrové body majú rôznu veľkosť, vďaka čomu je možná tlač poltónov z každej farby. Hustota rastra sa udáva v lpi (lines per inch) resp. l/cm  a určuje koľko liniek rastra sa bude nachádzať na jednom palci. Čím hustejší (jemnejší) raster sa použije tým je kvalitnejšia a detailnejšia aj finálna tlač.


Posielanie dát

Svoje dáta nám môžete priniesť na CD, DVD nosičoch, ale aj na vašom vlastnom externom pevnom disku či inom zariadení pripojiteľnom cez FireWire alebo USB.

Druhou možnosťou je využiť naše internetové pripojenie. Menšie súbory do 10 MB je možné poslať priamo e-mailom na adresu ctp@weltprint.sk. Väčší objem dát je lepšie nahrať priamo na náš ftp server ftp.weltprint.sk, na ktorom Vám na požiadanie radi zriadime Vaše konto.


Príprava dát

PDF

Formát PDF navrhnutý firmou Adobe ako moderný nasledovník PostScriptu sa stal štandardom pri výmene súborov v predtlačovej príprave. Keďže je ale na rozdiel od Postscriptu univerzálnym formátom nie len pre tlačové média, je potrebné dodržiavať pri vytváraní PDF súborov určených pre tlač niektoré zásady ako zabudované nastavenie Adobe Distilleru - Press Quality.

 • Verzia PDF
  Momentálne sme bez predchádzajúcej konzultácie schopní spracovať všetky verzie PDF.

 • Rozlíšenie obrázkov
  Rozlíšenie potrebné na ofsetovú tlač je závislé na veľkosti použitého rastra. Za štandardnú hodnotu vhodnú pre väčšinu dnes používaných rastrov sa považuje 300ppi. V skutočnosti je to optimálne rozlíšenie pre raster 60 l/cm (cca 150 lpi). Na výpočet optimálneho rozlíšenia pre výsledný raster sa používa nasledujúca rovnica: Veľkosť rastra (lpi) x Faktor kvality (1,5 až 2,5) = rozlíšenie obrázku (ppi). Faktor kvality určuje, koľko obrazových pixelov sa použije na výpočet jedného rastrového bodu. Ohraničuje nielen najnižšie ale aj najvyššie vhodné rozlíšenie, pretože pri príliš vysokom rozlíšení môže dochádzať k vzniku moiré. Čím vyšší Faktor kvality je použitý, tým väčšia ostrosť a viac detailov ostane pri tlači zachovaných.

 • Kompresia JPEG s maximálnou kvalitou
  Pokiaľ veľkosť súboru nehrá rolu je najlepšie kompresiu vypnúť. Ak sa rozhodnete obrázky komprimovať, odporúčame používať stratovú kompresiu JPEG s nastavením kvality na maximum, pri ktorom ešte nenastáva žiadna viditeľná strata ostrosti a detailov, hoci veľkosť súboru sa radikálne zmenší. Nastavovanie nižšej kvality môže mať už za následok nevyhovujúci vzhľad výsledných obrázkov. Kompresia ZIP sa na veľkosti súboru príliš neprejaví preto nemá zmysel ju používať. Kompresia textov a grafiky nemá vplyv na výslednú kvalitu, preto je dobré ju vždy zapnúť.

 • Farby
  Aby ste zachovali pôvodné farebné nastavenia a ICC profily zvoľte možnosť Color Management Off.

PostScript

Kompatibilita s úrovnami 1, 2 a 3.

Iné súbory

Ak potrebujete zasahovať do dokumentu ešte tesne pred tlačou, v našom štúdiu je možné po predchádzajúcej konzultácii dodať aj pôvodné dáta z vášho softvéru. Sme schopní spracovať väčšinu súborov z najpoužívanejších aplikácii ako Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop či Corel Draw. Je však nutné dodanie takýchto dát dopredu konzultovať a vždy poskytnúť aj všetky zdrojové súbory, napríklad nalinkované obrázky a použité písma, aby sa predišlo prípadným nežiadúcim zmenám vo vašom dokumente.


Dokážeme naplniť všetky Vaše požiadavky v maximálnej možnej miere!