Prepress

CTP ŠTÚDIO

  • Profesionálne vybavenie
  • Digitálna hárková montáž
  • Farebné nátlačky

TLAČOVÉ PODKLADY

  • RGB alebo CMYK
  • Hárková montáž
  • PPI vs DPI vs LPI
  • Posielanie a príprava dát

CTP TECHNOLÓGIA

  • Platne namiesto filmov
  • Dáta priamo na platne
  • Raster novej generácie