Naši ľudia

Spoznajte náš tím

Karol Kertész

Karol Kertész

konateľ spoločnosti
 • objektívne jeden z najlepších odborníkov v polygrafii na Slovensku
 • prax v odbore 40 rokov na všetkých stupňoch riadiacich funkcií vrátane vrcholových
 • autor mnohých odborných článkov do Polygrafia, Svet tisku, Die Deutche Drucker, Komori Industrial, Poligrafie Poľska

Mgr. Martina Kertészová

account manager

 • komplexná starostivosť o klientov
 • obchodná a marketingová činnosť
 • absolventka FMK UCM a Polygrafického minima na STU
 • práca vo firme 5 rokov

Jozef Války

account manager

 • efektívna komunikácia s klientmi
 • obchodná činnosť
 • prax v polygraii 20 rokov
 

Nadia Slováčková

ekonómia

 • administratívna činnosť
 • ekonomická podpora
 • práca vo firme vyše 10 rokov