Naši ľudia

Spoznajte náš tím

Karol Kertész

Karol Kertész

konateľ spoločnosti
 • objektívne jeden z najlepších odborníkov v polygrafii na Slovensku
 • prax v odbore 40 rokov na všetkých stupňoch riadiacich funkcií vrátane vrcholových
 • autor mnohých odborných článkov do Polygrafia, Svet tisku, Die Deutche Drucker, Komori Industrial, Poligrafie Poľska

Jozef Mrkva

výrobný riaditeľ
 • zabezpečuje výrobný proces od A po Z
 • prax v polygrafii 30 rokov v riadiacich funkciách
 • vyučený v odbore tlačiar – SPŠG

Miroslav Pollák

pre-press
 • jeden z najlepších odborníkov v oblasti CTP systémov na Slovensku
 • prax v odbore 27 rokov
 • konzultant viacerých reproštúdií
 

Andrea Františáková

technik
 • zabezpečuje bezproblémový chod firmy po technickej stráne
 • spolupráca so všetkými dodávateľmi papiera, platní, chémie a ostatnými materiálmi potrebnými na bezchybnú výrobu
 • práca vo firme vyše 18 rokov

Nadia Slováčková

ekonómia
 • administratívna činnosť
 • ekonomická podpora
 • práca vo firme vyše 10 rokov

Mgr. Martina Kertészová

account manager
 • komplexná starostivosť o klientov
 • obchodná a marketingová činnosť
 • absolventka FMK UCM a Polygrafického minima na STU
 • práca vo firme 5 rokov

Jozef Války

account manager
 • efektívna komunikácia s klientmi
 • obchodná činnosť
 • prax v polygraii 20 rokov