CTP TECHNOLÓGIA

Platne namiesto filmov

CTP (Computer To Plate), nahradila klasický výrobný postup, teda výrobu osvitovaných filmov z tlačových dosiek. Pri CTP osvitová jednotka vyrobí hneď tlačovú dosku, čím sa šetrí čas a peniaze a navyše sa aj výrazne zvyšuje presnosť a znižuje možnosť ľudskej chyby pri montáži a priesvite.


Dáta priamo na platne

Najdôležitejšou súčasťou nášho CTP štúdia je osvitová jednotka Agfa Avalon LF s GLV hlavou, 830 nm zabezpečuje perfektnú presnosť a kvalitu osvitu CTP platní až do formátu B1. Online technológia umožňuje automatické osvitnutie založenej platne, jej vedenie a vyvolanie bez nutnosti ďalšej obsluhy. Vďaka rýchlosti výroby 20 platní formátu B1 za hodinu sme schopní pokryť nielen naše potreby, ale aj potreby externých odberateľov - iných tlačiarní, či dodávateľských agentúr.Typ osvitu 830 nm

Minimálny formát platne 310 x 310 mm

Maximálny formát platne 1160 x 820 mm

Hrúbka platne 0,15 až 0,4 mm

Typy rastrov klasický AM, Sublima™ XM

Rýchlosť osvitu pri 2400dpi

20 platní B1 alebo 24 platní B2 za hodinu


Raster novej generácie

Raster Sublima™ je založený na patentovanej technológii XM Rastrovania (Cross Modulated Screening / kombinovane modulový raster)od firmy Agfa. Vďaka nej je možné dosahovať hustotu rastra až 340 lpi (133 liniek/cm) so zachovaním rastrového rozsahu 1-99%. Kombinuje totiž spôsob generovania klasického AM rastra (Amplitude Modulated Screening / amplitúdovo modulovaný raster) a stochastického FM rastra (Frequency Modulated Screening / frekvenčne modulovaný raster). Problém pri príliš vysokej hustote klasického rastra je, že vo svetlách sa príliš malé body nedajú fyzicky vytlačiť a naopak tiene sú zaliate. Stochastický raster tento problém rieši tým, že je tvorený z rovnako veľkých náhodne rozmiestnených bodov, ktoré tvoria poltóny ich rôznym nahustením. Klady oboch týchto rastrov kombinuje raster Sublima™, ktorý rešpektuje konkrétne obmedzenia tlače tým že veľkosť ním generovaného najmenšieho bodu je v tlači vždy udržateľná. V stredných hodnotách sa generuje ako klasický AM raster s premenlivou veľkosťou bodu. V tlakoch a svetlách však generuje jednu veľkosť najmenšieho vytlačiteľného bodu ktorý rôzne husto rozmiestňuje na sieť klasického rastra. Výsledkom je vyvážený obraz s množstvom detailov, ktorý je brilantný vo svetlách, prekreslený v tieňoch a vyfarbený v stredných tónoch bez rušivého vplyvu klasickej rozety. Jemnosť 340 lpi rastra dovoľuje tlač aj drobného rastrovaného písma, jemných liniek, či farebných plôch ktoré voľným okom nerozoznáte od jednoliatych plôch priamych farieb. Vďaka rastru Sublima™ je možné jemný raster prinášajúci fotografickú kvalitu tlače použiť aj na bežné papiere.

Digitálna technológia umožňuje osvit aj najjemnejších detailov. Kedysi nepredstaviteľné farebné hodnoty 1% pri 80l/cm môžu byť v spolupráci s naším tlačovým strojom Komori S 440H realitou!


Dokážeme naplniť všetky Vaše požiadavky v maximálnej možnej miere!